A szak rendezvényei vonzóak minden hallgató számára

Martin Ingrid, német szakos tanár beszámolóját olvashatjátok a nálunk töltött öt évről.

2013-ban végeztem az alapképzést a német nyelv és irodalom szakon és rögtön be is íratkoztam a Többnyelvűség és multikulturalitás mesterire, melyet 2015-ben fejeztem be. Jelenleg német szakos tanárként dolgozom a Nagykárolyi Elméleti Líceumban és a Kalazanci Szent József Líceumban. Gyakran kérdezik a diákok, ismerősök, hogy miért éppen tanár vagyok és nem egy cégnél dolgozom. Mindig is a gyerekekkel, a fiatalokkal szerettem volna dolgozni, hiszen köztük mindig örök fiatal marad az ember és már elsős korom óta tanár akartam lenni és ez sikerült is.

474797 544479065613426 2113651215 o

Mindig szívesen gondolok vissza egyetemi éveimre, ahol mindazt a tudást megszereztem, amit most átadhatok diákjaimnak. A német szak nem csak azt biztosította, hogy a nyelvet jól beszéljük, hanem a német kultúrát is megismerhettük a frankfurti nyári egyetemen, a loccumi kiránduláson vagy a bad kissingen-i konferenciák alkalmával. Még pluszban a Német Tanszék rengeteg vendégelőadót meghívott, hogy jobban elmélyíthessük a tudásunkat, németországi tanárok is tanítottak, akik által még közelebb kerülhettem a kultúrához. Ez is hozzájárult, hogy a mesterit is itt végeztem el, sőt a pedagógia szempontjából is nagyon jó, mivel az egyetemen folytathattam a pedagógia modult, hogy ne csak általános iskolákban taníthassak, hanem líceumban is.

Végzős diákjaim sokat kérdezik, hogy milyen volt az egyetem, hogy is néz ki a felépítése és mi az, amit ajánlani tudok nekik. Azt szoktam tanácsolni, hogy ne csak három évben gondolkodjanak, hanem öt évben, mert az alapképzéshez kell a mesteri is. Ezt az öt évet pedig ki kell használni, tanulni kell, részt kell venni a szak és az egyetem által rendezett programokon, mert azok nekik szólnak, ki kell használni a tanulmányi kirándulásokat és az Erasmus programot is.  

forrás: nemetszak.partium.ro