Admitere 2020

 

Condiţii de admitere

 • diplomă de licenţă, indiferent de specializare

Compoziţia notei de admitere

 • nota de licenţă: 100%

În cazul unei note de admitere identice la ultimii doi candidaţi pe locurile fără taxă, criteriile de departajare sunt următoarele în ordinea importanţei:

 • nota de licenţă
 • media studiilor universitare ( incluzându-se aici şi nota de la licenţă)

Suma taxelor de studiu: 1000 Ron / semestru

Documente necesare pentru admitere:

 1. formular-tip completat şi semnat de candidat
 2. diplomă de bacalaureat( în original; copie legalizată dacă candidatul s-a înscris deja şi altundeva)
 3. diplomă de licenţă (în original; copie legalizată dacă candidatul s-a înscris deja şi altundeva)
 4. copie după certificatul de naştere
 5. copie după certificatul de căsătorie
 6. adeverinţă medicală-tip de la medicul de familie
 7. 4 buc. Poze ¾ ( tip legitimaţie)
 8. chitanţa care să dovedească plata taxei de admitere
 9. curriculum vitae

Informaţii suplimentare: Dr. János Szabolcs, janosszabolcs@gmail.com