Admitere, sesiunea septembrie 2019

Descrierea admiterii

Admiterea la programul de masterat constă dintr-un interviu pa baza bibliografiei de mai jos. Candidaţii vor alege două lucrări ( din care una va fi în mod obligatoriu într-o limbă străină) care vor constitui tema discuţiei.

Condiţii de admitere

 • diplomă de licenţă, indiferent de specializare
 • nota de licenţă să fie de minim 7 ( şapte)

Compoziţia notei de admitere

 • nota de licenţă: 50%
 • nota anilor de studii: 50%

În cazul unei note de admitere identice la ultimii doi candidaţi pe locurile fără taxă, criteriile de departajare sunt următoarele în ordinea importanţei:

 • nota de licenţă
 • media studiilor universitare ( incluzându-se aici şi nota de la licenţă)

Suma taxelor de studiu: 1000 Ron / semestru

Documente necesare pentru admitere:

 1. formular-tip completat şi semnat de candidat
 2. diplomă de bacalaureat( în original; copie legalizată dacă candidatul s-a înscris deja şi altundeva)
 3. diplomă de licenţă (în original; copie legalizată dacă candidatul s-a înscris deja şi altundeva)
 4. copie după certificatul de naştere
 5. copie după certificatul de căsătorie
 6. adeverinţă medicală-tip de la medicul de familie
 7. 4 buc. Poze ¾ ( tip legitimaţie)
 8. chitanţa care să dovedească plata taxei de admitere
 9. curriculum vitae

Informaţii suplimentare: Dr. János Szabolcs, janosszabolcs@gmail.com

 

Bibliografie

Feischmidt Margit: Multikulturalizmus: kultúra, identitás és politika új diskurzusa. In: Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Margit. Osiris, Bp. 1997., 7-29 p.
 Download

Neumann, Victor: Multikulturális identitás a régiók Európájában – a Bánát példája. In: Regio. Kisebbség, politika, társadalom. 1997. 8. évf. 3-4.sz.
Download

Gehl, Hans: Interethnisches Zusammenleben in Ostmitteleuropa. In: Temeswarer Beiträge zur Germanistik. Band 5. Hg. v. Roxana Nubert. Temeswar: Mirton Verlag, 2006, S. 463–474.
Download

Hans Gehl: Die Bedeutung donauschwäbischer Symbole. In: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, 13. u. 14. Jg., Heft 1-2 (25-26) / 2004, 1-2 (27-28) / 2005, S. 370-395.
 Download

Lewis, Jeff: From Culturalism to Transculturalism. In: Iowa Journal of Cultural Studies, 1 (Spring 2002). http://ir.uiowa.edu/ijcs/vol1/iss1/4/
 Download

Bonvillain, Nancy: Multilingual Nations. In: Ibid.: Language, Culture and Communication. The Meaning of Messages. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002, pp. 298–335.
Download