Prezentare

multikulturalitasCui se adresează?

Recomandăm aceste cursuri tuturor celor interesaţi de culturile europene, comunicarea inter-culturală şi problemele legate de tradiţia multiculturalismului european.

Scopul acestor studii, care se desfăşoară în limbile maghiară şi, la alegere, germană sau engleză, este să formeze specialişti ( în domeniul culturii, profesori, traducători, redactori, ziarişti etc.) care să fie familiarizaţi cu unele procese culturale, cu problemele legate de contactele inter-culturale şi care să cunoască trecutul şi prezentul culturilor europene.

Tocmai de aceea, acest masterat se adresează în primul rând absolvenţilor de studii umaniste ( limbă şi literatură, filosofie, istorie, studii europene, jurnalistică etc.), dar în aceeaşi măsură este deschis tuturor absolvenţilor de facultate.

Datorită conţinutului acestor cursuri, ele sunt recomandate în primul rând celor care activează ca profesori în orice tip de învăţământ.

Oferta educaţională

Absolvenţii vor obţine diplome de masterat în studii umaniste, durata studiilor fiind de patru semestre, la forma de învăţământ: zi, locuri: cu sau fără taxă.

Cursurile sunt ţinute de către universitari de la Departamentele de Limba şi Literatura Germană, Maghiară și Engleză, respectiv de universitari invitaţi din alte centre universitare. Înalta lor experienţă profesională şi activitate ştiinţifică sunt recunoscute pe plan internaţional, garantând astfel standardul calitativ ridicat al acestor cursuri.

Conţinutul studiilor

Planul de învăţământ are la bază discipline în limba maghiară, acestea reprezentând un procent de 50 la sută din totalul cursurilor, la care se adaugă, în funcţie de opţiunea fiecăruia, cursuri în limbile engleză, maghairă sau germană.

Cursurile îmbrăţişează mai multe spaţii de cercetare: studii culturale, literatură, limbă şi domeniul traductologiei.

Printre disciplinele studiate putem menţiona:

 • Introducere în studii inter-culturale
 • Istoria Europei Centrale şi de Est în sec. 19-20
 • Istoria şi instituţiile Uniunii Europene
 • Globalizare şi postcolonialism
 • Teatru şi reprezentare culturală
 • Memorie culturală şi imagologie în spaţiul central şi est-european
 • Identitate şi alteritate culturală
 • Contacte culturale şi percepţia alterităţii
 • Analiza culturii de masă în epoca contemporană
 • Politici lingvistice europene
 • Limbă şi comunicare
 • Lingvistică şi comunicare inter-culturală
 • Tehnici de comunicare inter-culturală
 • Teoria şi practica traducerii
 • Literaturi regionale

Forma studiilor

Cursurile au loc la sfârşitul săptămânii, în zilele de vineri şi sâmbătă.

Avantaje, posibilităţi

Studenţii vor avea posiilitatea de a lua parte la proiecte de cercetare, de a participa la conferinţe ştiinţifice, de a obţine burse în străinătate şi de a efectua călătorii de studii, pot efectua practică profesională în instituţii culturale şi ştiinţifice din ţară sau străinătate.

Taxe

1000 RON pe semestru