Bemutatás

multikulturalitasA Többnyelvűség és multikulturalitás akkreditált mesteri képzés a Partiumi Keresztény Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén, amely magyr, angol és német szakirányokkal működik.

Kiknek ajánljuk?

A mesteri képzést az európai kultúrák, a kultúrák közötti kommunikáció kérdéskörei, valamint a fordításelmélet, fordítástechnika és a tolmácsolás iránt érdeklődő jelentkezőknek ajánljuk.

A magyar, valamint – a hallgatók választása szerint – német vagy angol nyelven folyó képzés célja olyan szakemberek – fordítók, tolmácsok, kulturális szakértők, tanárok, újságírók, szerkesztők stb. – képzése, akik otthonosan mozognak a különböző kulturális folyamatok, a kultúraközi kontaktusok, az európai kultúrák múltjának és jelenének problémaköreiben, illetve megbízható és igényes módon fordítanak szakszövegeket, illetve látják el különböző, többnyelvű rendezvények tolmácsolási feladatait.

A képzés során a hallgatóink elsajátítják az idegen nyelvről (angol, német, román) magyarra, illetve a magyarról idegen nyelvre történő fordítás technikáját, köznyelvi, gazdasági és EU-s szakszövegek fordítása révén. A négy féléves képzés biztostja a hallgatók számára a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint a különböző európai és nemzetközi intézmények rendszerében való jártasságot. Épp ezért a képzést elsősorban bölcsész oklevéllel rendelkezők (nyelv és irodalom, filozófia, történelem, európai tanulmányok, újságírás stb.) számára ajánljuk, de nyitva áll a szak mindenki előtt, aki rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A képzés tartalma miatt különösen ajánljuk a mesteri szakot a közoktatásban tevékenykedő tanároknak.

A mesterszak oktatási kínálata

A négy féléves, nappali tagozatos, tandíjmentes és tandíjas helyeket egyaránt felajánló képzés államilag elismert mester-szakos bölcsész diplomát kínál. A képzést a PKE Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, Magyar Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja és Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja közösen szervezi.

A tanmenet egy magyar nyelvű alaptörzsre épül, amely a tantárgyak kb. 50%-át teszi ki, ehhez csatlakoznak – a hallgató választása szerint – az angol, német, illetve magyar nyelven tartott választható előadások.

A képzés felöleli a kultúratudomány, valamint az irodalom-, a nyelv- és fordítástudomány területeit.

A képzés többek között az alábbi tantárgyakat foglalja magába: Bevezetés az interkulturális tanulmányokba, Interkulturális kommunikáció, Fordításelmélet, Fordítástechnika, A fordítás elmélete, gyakorlata és kritikája, Nyelv és kommunikáció, Kulturális emlékezet és imagológia Közép-Kelet-Európában, Identitás és kulturális idegenség, A kortárs populáris kultúra értelmezése, Európai nyelvi politikák, Nyelvészet és interkulturális kommunikáció, Regionális irodalmak stb.

A képzés formája

Az oktatás hétvégenként, pénteken és szombaton, tömbösített formában folyik.

Előnyök, lehetőségek

Hallgatóinknak lehetőségük nyílik kutatási projektekben, tudományos konferenciákon való részvételre, pályázhatnak külföldi ösztöndíjakra és tanulmányi utakra (Erasmus+, DAAD stb.), szakmai gyakorlaton vehetnek részt hazai és külföldi tudományos-kulturális intézetekben.

Tandíj

Félévenként 1000 RON.